تكوانــــــــــــــــــــــــــــــدو
 
                              

                                           

                               

                                  

 

 

 

 

[ دوشنبه هفدهم مرداد 1390 ] [ 0:49 ] [ marjan ] [ ]
                      

                                         آرم تکواندو

 

 

[ چهارشنبه سیزدهم مهر 1390 ] [ 0:36 ] [ marjan ] [ ]

 

اسامی فرم یک تکواندو

نام تكنیك ها

ایستادن ها / تكنیك های پا

شماره

چاریوت +  كیونگ ره

موآ سوگی

-

گیبون چونبی سوگی

ناران هی سوگی

-

ون پالموك آره ماكی

ون آپ سوگی

1

اورون جوموك مومتونگ پانده جیروگی

اورون آپ سوگی

2

اورون پالموك آره ماكی

اورون آپ سوگی

3

ون جوموك مومتونگ پانده جیروگی

ون آپ سوگی

4

ون پالموك آره ماكی

ون آپ كوبی

5

اورون جوموك مومتونگ پارو جیروگی

در جا

6

ون پالموك مومتونگ آن ماكی

اورون آپ سوگی

7

اورون جوموك مومتونگ پارو جیروگی

ون آپ سوگی

8

اورون پالموك مومتونگ آن ماكی

ون آپ سوگی

9

ون جوموك مومتونگ پارو جیروگی

اورون آپ سوگی

10

اورون پالموك آره ماكی

اورون آپ كوبی

11

ون جوموك مومتونگ پارو جیروگی

در جا

12

ون پالموك اولگول ماكی

ون آپ سوگی

13

اورون جوموك مومتونگ پانده جیروگی

اورون آپ چاگی +  اورون آپ سوگی

14

اورون پالموك اولگول ماكی

اورون آپ سوگی

15

ون جوموك مومتونگ پانده جیروگی

ون آپ چاگی +  ون آپ سوگی

16

ون پالموك آره ماكی

ون آپ كوبی

17

اورون جوموك مومتونگ پانده جیروگی +  كی هاپ

اورون آپ كوبی

18

گیبون چونبی سوگی

ناران هی سوگی

-

چاریوت +  كیونگ ره

موآ سوگی

-

[ سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390 ] [ 14:45 ] [ marjan ] [ ]

 

تصویر فرم یک تکواندو

 

  فرم یک

[ سه شنبه بیست و پنجم مرداد 1390 ] [ 14:42 ] [ marjan ] [ ]
تکواندوتکواندو یک ورزش رزمی کره‌ای و یکی از ورزشهای المپیکی است. تکواندو ورزش ملی کره جنوبی و دارای بیشترین تعداد ورزشکار در میان ورزش‌های رزمی در سراسر دنیا است. فنون تکواندو از ورزش‌های سنتی تاریخ کره استخراج و پس ازجنگ جهانی دوم با کوشش استادان هنرهای رزمی کره جنوبی در قالب یک ورزش رزمی مدرن به دنیای هنرهای رزمی عرضه شده‌است.

اگرچه این ورزش تأثیراتی از کاراته پذیرفته و شباهت‌هایی نیز با برخی سبک‌های جنوبی کونگ فو در آن به چشم می‌خورد، اما استیل خاص این رشته دفاعی که متکی بر ضربات پا با حداکثر قدرت است و بر حفظ فاصله فیزیکی با دشمن و طراحی فنون برای دور کردن مهاجم تاکید دارد، آن را از تمام سبک‌های رزمی موجود متمایز می‌کند.

کلمه تکواندو از سه بخش تشکیل می‌شود:
«تِ» = مبارزه یا شکستن با پا
«کوان»= مبارزه یا شکستن با مشت
«دُ» = راه و روش
قدمت این رشته به گواهی دیوارنگاره‌ها و نقاشی‌های به جا مانده در مقبره‌های «کاگجوچونگ» و «مویونگ چانگ» در کره شمالی (منچوری غربی) به ۲۰ قرن پیش می‌رسد.- دریکی از این تصاویر مردی در حال اجرای یک فن دفاع با دست ترسیم شده که کاملاً مشابه ضربه اول گول ماگی (دفاع بالا) در تکواندو است. همین موجب شده تا تکواندو تاریخی کهن تر از سایر ورزشهای مرسوم در شرق آسیا مانند کاراته و کونگ فو داشته باشد.

شواهد قابل اعتمادی وجود دارد که شکل امروزین تکواندو از رشته‌های رزمی «سوباک» و «تکوان» که در دوران حکومت سلسله گوجوریو (حکومت) (۳۷ ق.م تا ۶۶۸ م) در شمال کره تمرین می‌شده، اقتباس شده‌است. در این دوران اهمیت زیادی به توانائیهای جنگی داده می‌شد و مسابقات منظمی برگزار می‌شد، شامل؛ رقص با شمشیر، تیراندازی، نبرد تن به تن، مبارزه‌ای که در آن دو نفر با شکستن یخ روی دریاچه وارد آب سرد شده و به مبارزه می‌پرداختند.
[ شنبه بیست و دوم مرداد 1390 ] [ 22:55 ] [ marjan ] [ ]

1 یك

هانا

HANA

یكمین

ایل

IL

2 دو

تول

TOOL

دومین

یی

YI

3 سه

ست

SET

سومین

سام

SAM

4 چهار

نت

NET

چهارمین

سا

SA

5 پنج

دا ست

DA SET

پنجمین

او

O

6 شش

یا ست

YA SET

ششمین

یوك

YUK

7 هفت

ایل كوپ

IL KOOP

هفتمین

چیل

CHIL

8 هشت

یو دول

YOO DOL

هشتمین

پال

PAL

9 نه

آ هوپ

A HOP

نهمین

كیو

KYO

10 ده

یول

YoL

دهمین

شیپ

SHIP

[ شنبه بیست و دوم مرداد 1390 ] [ 21:5 ] [ marjan ] [ ]
سوگی: نشست‌ها

چاریوت سوگی: پاها کاملاً جفت و چسبیده به هم می‌باشد و وزن بدن بطور مساوی روی هردو پا تقسیم می‌شود. آپسوگی: پاها به اندازه یک پا (طول یک کف پا) باز وزن بدن ۷۰٪ پای جلو و ۳۰٪ پای عقب می‌باشد. آپکوبی سوگی: پاها به اندازه دو برابر طول کف پا از جلو ویا عقب باز و تقسیم وزن بدن در حدود ۷۰٪ پای جلو و ۳۰٪ پای عقب می‌باشد. دیتکوبی سوگی: پاها از طرف پاشنه بر هم عمود هستند و تقسیم وزن بدن ۷۵٪ پای عقب و ۲۵٪ پای جلو می‌باشد (اندازهٔ طول کف پا باز می‌شود). چوچوم سوگی: پاها به اندازه دو طول کف پا از طرفین باز و وزن بدن بطور مساوی تقسیم می‌شود. پیون هی سوگی: پاها به اندازه یک کف پا و پنجه هر پا در یک زاویه ۵/۲۲ درجه به طرف بیرون می‌باشد و وزن بدن بطور مساوی تقسیم می‌شود.

* موم: بدن
* پال: ساعد
* پالموک: مچ ساعد
* جوموک: مشت
* مه جوموک: زیر مشت
* دونگ جوموک: پشت مشت
* آپ جوموک: جلوی مشت
* پالکوب: آرنج
* سون نال: تیغه خارجی کف دست
* موروپ: زانو
* دارای: ساق پا*نریو: از بالا به پایین
* اُلیو: از پایین به بالا
* یوپ: پهلو
* دولیو: چرخش
* آن: از خارج به داخل
* پاکات: از داخل به خارج
* اَره: پایین
* مومتنگ: وسط
* الگول: بالا
* چاریوت: خبردار ایستادن
* چونبی: آماده باش
* 'دوجانگ: محل تمرین
* شیابجانگ: محل مسابقه
* توبوک: لباس تکواندو

مربی

* کان جن نیم: استاد
* کیونگ ره: ادای احترام
* کیاپ: صدای بلند فریاد کشیدن
* سوم سه: نفس گیری
* بال: مچ پا به پایین
* بال پاکو: تعویض پا
* سون: دست
* تیرودورا: برگشت به عقب
* ایراسا: بلند شدن
* آنجا: نشستن
* موک: گردن
* توک: چانه
* سون موک: مچ دست
* بال نال: تیغه خارجی پا
* بال باداک: انحنای کف پا
* بال دونگ: روی کف پا
* آپ چوک: زیر پنجه پا
* دیت چوک: انتهای کف پا
* دیت کوم چی: پشت پاشنه پا
* دونگ پالموک: روی ساعد
* میت پالموک: زیر ساعد
* آن پالموک: داخل ساعد
* پاکات پالموک: خارج ساعد
* جیروگی: ضربات پیچشی
* جیروگی: ضربات نفوذی با نوک انگشتان
* چیگی: ضربات شلاقی
* موه ری: پیشانی
* تیو: پرش
* مومو: دویدن – دورخیز کردن
[ شنبه بیست و دوم مرداد 1390 ] [ 21:1 ] [ marjan ] [ ]

اسامی فرم دو تکواندو 

نام تكنیك

ایستادن / تكنیك های پا

شماره

چاریوت + كیونگ ره

موآ سوگی

-

گیبون چونبی سوگی

ناران هی سوگی

-

ون پالموك آره ماكی

ون آپ سوگی

1

اورون مومتونگ پانده جیروگی

اورون آپ كوبی

2

اورون پالموك آره ماكی

اورون آپ سوگی

3

ون مومتونگ پانده جیروگی

ون آپ كوبی

4

اورون پالموك مومتونگ آن ماكی

ون آپ سوگی

5

ون پالموك مومتونگ آن ماكی

اورون آپ سوگی

6

ون پالموك آره ماكی

ون آپ سوگی

7

اورون جوموك اولگول پانده جیروگی

اورون آپ چاگی +  اورون آپ كوبی

8

اورون پالموك آره ماكی

اورون آپ سوگی

9

ون جوموك اولگول پانده جیروگی

وت آپ چاگی +  ون آپ كوبی

10

ون پالموك اولگول ماكی

ون آپ سوگی

11

اورون پالموك اولگول ماكی

اورون آپ سوگی

12

اورون پالموك مومتونگ آن ماكی

ون آپ سوگی

13

ون پالموك مومتونگ آن ماكی

اورون آپ سوگی

14

ون پالموك آره ماكی

ون آپ سوگی

15

اورون جوموك مومتونگ پانده جیروگی

اورون آپ چاگی +  اورون آپ سوگی

16

ون جوموك مومتونگ پانده جیروگی

ون آپ چاگی +   ون آپ سوگی

17

اورون جوموك موم تونگ پانده جیروگی+  كیهاپ

اورون آپ چاگی +  اورون آپ سوگی

18

گیبون چونبی سوگی

ناران هی سوگی

-

چاریوت +  كیونگ ره

موآ سوگی

-

 

 

تصویر فرم دو تکواندو

  

فرم دو

 

[ چهارشنبه پانزدهم تیر 1390 ] [ 14:58 ] [ marjan ] [ ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

آرشيو مطالب
امکانات وب